PROMET PREFIX je dceřinou společností zabývající se strojním obráběním a povrchovou úpravou převážně slévárenských produktů.
VIZE SPOLEČNOSTI:
Naší vizí je zastávat roli mezičlánku v navyšování přidané hodnoty pro naše zákazníky a to především v povrchové úpravě.
HODNOTY:
Sdílíme stejné hodnoty jako koncern, do kterého patříme, tedy hlavně zaměření na přesnost a to ve všech ohledech, jak v povrchové úpravy, tak včasném doručení, přesně podle požadavků zákazníků. Rovněž si vážíme dlouhodobých vztahů, o které neustále usilujeme.