Nový přírustek do strojového parku – HEDELIUS TILTENTA T7 4200!