Dozorový audit norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Dne 30.9.2019 společnost PROMET PREFIX s.r.o. úspěšně prošla 1. Dozorovým auditem norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikáty těchto norem vlastní PROMET PREFIX s.r.o. v českém, německém a anglickém jazyce.

Tyto certifikáty najdete v záložce Výroba –> Kvalita a certifikáty